Küldetésünk

Küldetésünk

Küldetésünk egy olyan szakmai közösség építése, amelyben a személyiségfejlesztő szakemberek gyakorlati segítséget, támogatást kapnak annak érdekében, hogy tevékenységüket magas színvonalon, saját lelki egészségüket megőrizve tudják gyakorolni. Ennek érdekében dolgozunk, és folyamatosan fejlesztjük programjainkat a visszajelzések és a tagság igényeinek figyelembe vételével.

Fontos számunkra, hogy a társadalomban élők minél szélesebb rétege képes legyen felelősséget vállalni és tenni önmagáért, fejlődéséért valamint életminőségének javításáért.

Azt szeretnénk elérni, hogy:

 • közvetlenül: minden tagunk, aki részt vesz a programjainkon, képzéseinken a saját mikrokörnyezetében olyan mintát tudjon mutatni, amely követendő és hozzájárul mások jóllétéhez;
 • közvetetten: olyan változásokat tudjunk elindítani, amellyel hozzájárulunk mentálisan egészségesebb, kiegyensúlyozottabb, konstruktív módon együttműködő társadalmi környezet létrejöttéhez;


Küldetésünk megvalósítása érdekben az alábbi tevékenységeket végezzük:

 • folyamatos szakmai továbbképzések keretében biztosítjuk a tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a személyiségfejlesztéssel, a személyiségfejlesztő szakmával összefüggő szakismeretek gyarapítását;
 • személyiségfejlesztő tevékenységet végzünk;
 • a személyiségfejlesztő szakemberek számára szupervíziót biztosítunk;
 • személyiségfejlesztést oktató intézmények, szervezetek számára tanácsadást és szakmai támogatást, segítséget nyújtunk;
 • személyiségfejlesztőket, személyiségfejlesztést támogató, népszerűsítő szakmai rendezvényeket – off és online előadásokat, konferenciákat, találkozókat, műhelymunkákat, bálokat – szervezünk;
 • személyiségfejlesztő táborokat szervezünk gyermekeknek, fiatal felnőtteknek és felnőtteknek ahol az érzelmi intelligencia kompetenciákat erősítjük, szórakoztató, játékos gyakorlatias formában, életkorokhoz igazítva a különböző módszereket;
 • személyiségfejlesztést, fejlesztőket, képzési lehetőségeket népszerűsítő kampányokat szervezünk, melyekhez financiális feltételeket teremtünk pályázatok, adományok, támogatások bevonásával;
 • személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tananyagokat, könyveket, kiadványokat, nyomtatott és internetes tartalmakat valamint publikációkat készítünk; 
 • együttműködünk más, hasonló célú - mind a nonprofit mind a forprofit területen tevékenykedő – szervezetekkel;
 • tagjaink számára biztosítjuk az elérni kívánt célokhoz szükséges eszközöket, felszereléseket;
 • tagjaink számára szakmai tanácsadást nyújtunk;